PC program to calculate displacement data from acceleration.

Оновлено 3 тижднів тому

Оновлено 3 місяці тому

Web based Jalousie control.

Оновлено 5 роки тому

Оновлено 5 роки тому

multiple jenkins files for build of yocto images

Оновлено 5 роки тому

Phyton script zum steuern der selbst gebauten pdu.

Оновлено 5 роки тому

stevo / lava
Shell 0 0

Оновлено 6 роки тому